De werkwijze bij D.B.C Nijkerk

De werkwijze heeft betrekking op; Woningen, garage's, schuren, uitbouwen, opbouwen, dakkapellen, erkers, overige gevelveranderingen maar ook voor utiliteitsgebouwen. We maken een bouwtekening voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. 

Werkwijze

Kennismaking (Fase 1)
De kennismaking kan op verschillende manieren plaatsvinden. Dit kan middels een persoonlijk gesprek maar kan ook op afstand per telefoon, post en e-mail. Via een e-mail kunnen de benodigde stukken uitgewisseld worden. Uw plan en wensen worden dan uitvoerig doorgesproken. Aan de hand van deze gegevens wordt een vrijblijvende offerte opgemaakt en naar u toegestuurd.

Schetsontwerp (Fase 2)
Een schetsontwerp wordt gemaakt. Deze bestaat uit de situatietekening, plattegronden en de aanzichten van bestaande en nieuwe situatie. Wanneer dit gemaakt is sturen wij u de tekeningen per post of e-mail toe. U heeft dan de gelegenheid om deze te bekijken en deze te voorzien van eventuele wijzigingen. Na uw goedkeuring kunnen ze met het bijbehorende formulier vooroverleg worden ingediend bij uw gemeente. Na de beoordeling van de welstandscommissie krijgt u bericht of uw bouwplan akkoord is. Mocht het zo zijn dat de welstandscommissie nog op- of aanmerkingen heeft op uw bouwplan dan wijzigen we de tekening 1x kostenloos. Wanneer deze procedure is afgerond kunnen we het schetsontwerp verder uitwerken naar een bouwtekening voor een aanvraag omgevingsvergunning.

Bouwtekeningen voor aanvraag omgevingsvergunning (Fase 3)
De bouwtekening is een aanvulling op het schetsontwerp. Het technische gedeelte wordt vakkundig uitgetekend. Dit bestaat uit (afhankelijk van bouwplan) een doorsnede, funderingsplan, vloerplan, dakplan en de gezichtsbepalende principedetails (bijv. van fundering, goot, nok etc.). Wij sturen u vervolgens de tekeningen toe zodat u deze nogmaals kunt bekijken. Wanneer u goedkeuring geeft kunnen deze met de benodigde ingevulde aanvraagformulieren worden ingeleverd bij uw gemeente. De gemeente beoordeelt de technische tekening en u krijgt vervolgens een brief van de gemeente met de eventuele benodigde aanvullingen (berekeningen) die nog nodig zijn, voordat de vergunning aan u wordt verstrekt.

Constructieberekeningen en eventuele overige berekeningen (Fase 4)
D.B.C. Nijkerk werkt met een vaste externe constructeur en bouwbesluittoetsers. Deze partijen maken de benodigde berekening voor u zoals een constructieberekening, daglichttoetreding, EPC-berekening etc. Wilt u al op voorhand een richtprijs ontvangen, dan is het mogelijk om een richtprijs in de offerte te laten vermelden. Na de indiening en goedkeuring van de berekeningen door uw gemeente wordt de omgevingsvergunning verleend en kunt u gaan bouwen.

Laatste fase, de offerte aanvraag

U kunt de gemaakte goedgekeurde bouwtekeningen gebruiken voor een aanvraag van een offerte bij de door u gewenste bouwbedrijven.

Offerte aanvragen